04 Th6 2015

Thông tin cần biết khi thiết kế website tại thiết kế web cần thơ

Tên miền (Domain name) là một tên dễ nhớ để gán cho một địa chỉ trên internet, thí dụ: www.webstudio.vn  … Nó thay thế cho một dải những con số khó nhớ (gọi là Internet Protocol numbers) . Có thể hiểu tên miền như là địa chỉ (số nhà) trên mạng Interrnet. Nếu bạn tham gia hoạt động trên mạng internet thì đăng ký một tên miền là việc đầu tiên cần làm, tên miền riêng khẳng định vị trí, giúp khách hàng dễ tìm đến website của bạn, vừa bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp bạn trên Interrnet.

Xem chi tiết

Share this

© 2014 WebMeKong.com. All rights reserved.

Click Me